کارکنان دانشکده

نام: خانم سهیلا ستاری
سمت: دبیرخانه
تلفن: 33450212-044
محل کار: ساختمان مرکزی مرکز نیمه حضوری - اتاق 211
نام: آقای کرمعلی نوزاد
سمت: کارشناس فراغت از تحصیل
تلفن: 33450212-044
محل کار: ساختمان مرکزی مرکز نیمه حضوری اتاق 214
نام: خانم وجیهه حداد
سمت: کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد
تلفن: 33442533-044
محل کار: ساختمان مرکزی مرکز نیمه حضوری - اتاق 212
نام: خانم خدیجه رزاقی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد
تلفن: 044-33442533
محل کار: ساختمان مرکزی مرکز نیمه حضوری - اتاق 212
نام: آقای حسن خلیلی غفاربی
سمت: کارشناس آموزش مقطع کارشناسی
تلفن: 33441349-044
محل کار: ساختمان مرکزی مرکز نیمه حضوری - اتاق 213
نام: آقای ایوب خسروی تپه
سمت: کارشناس آموزش مقطع کارشناسی
تلفن: 33441349-044
محل کار: ساختمان مرکزی مرکز نیمه حضوری - اتاق 213
نام: مهندس امیر دبیر نیا
سمت: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
تلفن: 33441349
محل کار: رئیس اداره آموزش

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:53  این هفته:612  این ماه:1701  امسال:20638