رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی

كارشناسي ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی

كارشناسي ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:37  این هفته:596  این ماه:1685  امسال:20622