به اطلاع کلیه دانشجویان مرکز آموزشهای نیمه حضوری می رساند تاریخ انتخاب واحد اینترنتی از تاریخ 10/6/94 تا تاریخ 17/6/94 می باشد . بدیهی است طبق دستور معاونت محترم آموزشی دانشگاه این تاریخ قابل تمدید نمی باشد .

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:46  این هفته:605  این ماه:1694  امسال:20631