قابل توجه دانشجویان عزیز

با عرض سلام و خدا قوت برای دانشجویان گرامی و آرزوی موفقیت برای آن بزرگواران در آزمونهای پایان نیمسال951 و سپاس از رعایت حضور در کلاسها مطابق تقویم دانشگاهی،نظر آن عزیزان را به موارد زیر جهت رعایت در انتخاب واحد نیمسال 952 جلب می نماید:

1ـ انتخاب واحد تنها در ایام مشخص در تقویم دانشگاهی(10الی17 بهمن ماه 95) به صورت اینترنتی انجام خواهد شد و خارج از آن محدودة زمانی امکانی برای انتخاب واحد نخواهد بود؛ لذا انتظار می­رود که دانشجویان عزیز در همان محدودة زمانی با مراجعه به سامانة آموزش دانشگاه ارومیه نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

3ـ مرحلة حذف و اضافه واحد درسی مطابق تقویم دانشگاهی(19و20 بهمن ماه95) به صورت اینترنتی انجام خواهد شد. لذا توصیه می شود که دانشجویان حتی الامکان از مراجعه حضوری به آموزش دانشکدة خود پرهیز فرمایند.

2ـ برای استفاده از فرصت حذف و اضافه، دانشجو باید مرحلة انتخاب واحد اولیه را انجام داده باشد.

3ـ در مرحلة حذف و اضافه، دانشجو مجاز به انتخاب و حذف بیش از دو درس(بر اساس کد درس) نیست. لذا ضروری است که دانشجویان در انتخاب واحد اولیه به این نکته توجه کافی داشته باشند.

4ـ با توجه به مشخص شدن برنامة گروه­های آموزشی برای نیمسال تحصیلی952، از دانشجویان محترم انتظار می­رود که با مراجعه به سامانة آموزش از برنامة خود آگاهی کسب کنند و چنانچه متقاضی تغییر در برنامه از لحاظ نوع و عنوان درس یا برنامة هفتگی یا امتحانی هستند پیش از شروع موعد انتخاب واحد درخواست خود را کتباً به مدیریت محترم گروه خود ارائه فرمایند.

5ـ دانشجویانی که برای فراغت از تحصیل فقط دو درس نظری باقیمانده داشته باشند برای انتخاب واحد به صورت معرفی به استاد در مرحلة حذف و اضافه به آموزش دانشکده مراجعه فرمایند؛ اما چنانچه تعداد دروس باقیمانده بیش از دو درس نظری باشد دانشجو موظف است در همان محدودة زمانی انتخاب واحد اینترنتی نسبت به انتخاب واحد اقدام نماید.

 6ـ دانشجویان عزیزی که می خواهند از فرصت مرخصی تحصیلی استفاده نمایند باید تا 23/11/95 درخواست خود را به آموزش دانشکده تحویل نمایند. دانشجویانی که برای فراغت از تحصیل دروسی کمتر از حد نصاب(12 واحد) باقیمانده داشته باشند و دانشجویانی که از حداکثر سنوات مرخصی تحصیلی بهره­مند شده­اند مجاز به درخواست مرخصی نیستند.

در پایان با یادآوری شروع کلاس­های نیمسال تحصیلی از 23 بهمن ماه 95 ، برای همة دانشجویان عزیز از درگاه حضرت احدیت توفیق، تندرستی ، عزت و سرفرازی آرزومندیم.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:31  این هفته:590  این ماه:1679  امسال:20616